ქართული სპორტის მუზეუმი

ბიუჯეტი

5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2013 წლის 1-ლ კვარტალი

5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2013 წლის 2-ლ კვარტალი

5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2013 წლის მე-3 კვარტალი

5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი

5.2. ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01/10/2013 პერიოდში

5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2013 წლის მე-4 კვარტალი

5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატების და პრემიების შესახებ 2014 წლის 1-ლ კვარტალი

5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის 1-ლი კვარტალი

5.2. ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01-04-2014 პერიოდში

5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მე-2 კვარტალი

5.2. ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01-08-2014 პერიოდში

5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს,დანამატების და პრემიების შესახებ 2014 წლის მე-2 კვარტალი

5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2014 წლის მე-3 კვარტლის ინფორმაცია

5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2014 წლის მე-3 კვარტალი

5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მე-3 კვარტალი

5.3.-2014-4-.pdf [106.96 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2014 წლის მე-4 კვარტალი

5.2.-01-01-2015-.pdf [32.75 Kb] (გადმოწერა: 2) 5.2. ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01-01-2015 პერიოდში

5.1.-2014-4-.pdf [30.09 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2014 წლის მე-4 კვარტალი

5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წლის 1-ლი კვარტალი

5.2. ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01-04-2015 პერიოდში

5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2015 წლის 1-ლი კვარტალი

5.1.-2015-2-.pdf [98.72 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წლის მე-2 კვარტალი

5.3.-2015-2-.pdf [118.12 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2015 წლის მე-2 კვარტალი

5.2.-01-07-2015-.pdf [45.42 Kb] (გადმოწერა: 3) 5.2. ინფორმაცია ფინანსური მდგომარეობის შესახებ წლის დასაწყისიდან 01-07-2015 პერიოდში

5.1.-2015-3-.pdf [98.72 Kb] (გადმოწერა: 3) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წლის მე-3 კვარტალი

5.2.-2015-3-.pdf [45.99 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის მე-3 კვარტლის ინფორმაცია

5.3.-2015-3-.pdf [107.13 Kb] (გადმოწერა: 4) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2015 წლის მე-3 კვარტალი

5.3.-2015-4-.pdf [107.51 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2015 წლის მე-4 კვარტალი

5.1.-2015-4-.pdf [52.1 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2015 წლის მე-4 კვარტალი

5.2.-2015-4-.pdf [48.04 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2015 წლის მე-4 კვარტლის ინფორმაცია

5.9.-2015-.rar [101.84 Kb] (გადმოწერა: 2) 5.9. 2015 წლის ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

5.1.-2016-I-.rar [83.48 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016 წლის I-ლი კვარტალი

5.2.-2016-I-.rar [40.49 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის I-ლი კვარტლის ინფორმაცია

5.3.-2016-I-.rar [106.27 Kb] (გადმოწერა: 2) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2016 წლის I-ლი კვარტალი

5.3.-2016-II-.rar [102.86 Kb] (გადმოწერა: 2) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2016 წლის II კვარტალი

5.2.-2016-II-.rar [36.17 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის II კვარტლის ინფორმაცია

5.1.-2016-II-.rar [47.06 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016 წლის II კვარტალი

5.1.-2016-III-.rar [46.88 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016 წლის III კვარტალი

5.2.-2016-III-.rar [36.17 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის III კვარტლის ინფორმაცია

5.3.-2016-III-.rar [102.65 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2016 წლის III კვარტალი

5.3.-2016-IV-.rar [102.48 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2016 წლის III კვარტალი

5.2.-2016-IV-.rar [40.25 Kb] (გადმოწერა: 3) 5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის IV კვარტლის ინფორმაცია

5.1.-2016-IV-.rar [46.88 Kb] (გადმოწერა: 2) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2016 წლის IV კვარტალი

5.9.-2016-.rar [102.79 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.9. 2016 წლის ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამურად

5.3.-2017-I-.rar [103.38 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2017 წლის I კვარტალი

5.1.-2017-I-.rar [48.26 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის I კვარტალი

5.1.-2017-II-.rar [48.26 Kb] (გადმოწერა: 1) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის II კვარტალი

5.3.-2017-II-.rar [102.19 Kb] (გადმოწერა: 2) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2017 წლის II კვარტალი

5.2.-2016-II-.rar [39.48 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2016 წლის II კვარტლის ინფორმაცია

5.2.-2017-III-.rar [39.56 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის III კვარტლის ინფორმაცია

5.1.-2017-III-.rar [48.26 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის III კვარტალი

5.3.-2017-III-.rar [102.18 Kb] (გადმოწერა: 2) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2017 წლის III კვარტალი

5.5 - მუზეუმის ბალანსზე ავტოსატრანსპოტო საშუალება არ ირიცხება;

5.6 - 5.5 პუნქტიდან გამომდინარე წინა პუნქტიდან გამომდინარე მუზეუმის მიერ საწვავის შეძენაზე ხარჯი არ გაწეულა;

5.7 - 5.5 პუნქტიდან გამომდინარე მუზეუმის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე ხარჯი არ არის გაწეული:

5.8 - მუზეუმს არ ერიცხება უძრავი ქონება

5.9 2017 წლის 5.9-.rar [99.19 Kb] (გადმოწერა: 1)ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბ- რებზე (საერთაშორისო და ადგილობრივი ზარები) გა- წეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ჯამუ- რად

5.3.-2018-I-.rar [102.44 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.3. ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების და პრემიების შესახებ 2017 წლის IV კვარტალი

5.2.-2017-IV-.rar [42.41 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.2. ფინანსური მდგომარეობის შესახებ 2017 წლის IV კვარტლის ინფორმაცია

5.1.-2017-IV-.rar [48.26 Kb] (გადმოწერა: 0) 5.1. ადმინისტრაციული ორგანოს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 2017 წლის IV კვარტალი

5.5. 2017 წლის IV კვარტალში მუზეუმის მიერ სამივლინებო ხარჯები არ გაწეულა