ქართული სპორტის მუზეუმიშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმს.მათ მოზეუმში დაცული ცხრა ათასამდე უნიკალური ექსპონატი,თასები, მედლები, ფოტოები და ქართული სპორტის ისტორიის ამსახველი დოკუმენტები დაათვალიერეს.

შვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმსშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმსშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმსშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმსშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმსშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმსშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმსშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმსშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმსშვედეთის საგარეო საქმეთა ასოციაციის წევრები ეწვივნენ ქართული სპორტის მუზეუმს