ქართული სპორტის მუზეუმიდღეს ქართული სპორტის მუზეუმს ესტუმრნენ ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა.ეს სკოლა შექმნილია ისტორიის მასწავლებელთა საქართველოს ეროვნული სააგენტოს მიერ.
თბილისის და სხვადასხვა რეგიონების ისტორიის დაინტერესებული 8-11 კლასის მოსწავლეები დიდი ინტერესით ეცნობოდნენენ სპორტის ისტორიას.
ქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრაქართული სპორტის მუზეუმს ნორჩ ისტორიკოსთა სკოლა კიდევ ერთხელ ესტუმრა