ქართული სპორტის მუზეუმი

საკადრო უზრუნველყოფა

3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში.

3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის 1-ლ კვარტალში

3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მე-2 კვარტალში

3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მე-3 კვარტალში

3.3-2014-4-.pdf [103.58 Kb] (გადმოწერა: 4) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2014 წლის მე-4 კვარტალში

3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის 1-ლ კვარტალში

3.3-2015-2-.pdf [308.84 Kb] (გადმოწერა: 4) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის მე-2 კვარტალში

3.3-2015-3-.pdf [181.68 Kb] (გადმოწერა: 6) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის მე-3 კვარტალში

3.3-2015-4-.pdf [181.73 Kb] (გადმოწერა: 4) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის მე-4 კვარტალში

3.3-2016-I-.rar [174.74 Kb] (გადმოწერა: 12) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის I კვარტალში

3.3-2016-2-.rar [173.99 Kb] (გადმოწერა: 2) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2015 წლის მე-2 კვარტალში

3.3-2016-II-.rar [174.74 Kb] (გადმოწერა: 1) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის II კვარტალში

3.3-2016-III-.pdf [182.19 Kb] (გადმოწერა: 5) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის III კვარტალში

3.3-2016-IV-.rar [174.05 Kb] (გადმოწერა: 1) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2016 წლის IV კვარტალში

3.3-2017-I-.rar [174.03 Kb] (გადმოწერა: 1) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის I კვარტალში

3.3-2017-I-.rar [174.03 Kb] (გადმოწერა: 2) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის II კვარტალში

3.3-2017-III-.rar [174.03 Kb] (გადმოწერა: 3) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის III კვარტალში

3.3-2017-IV-.rar [174.03 Kb] (გადმოწერა: 6) 3.3 ადმინისტრაციულ ორგანოში დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2017 წლის IV კვარტალში