ქართული სპორტის მუზეუმი

სახელმწიფო შესყიდვები

4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია II კვარტალი.

4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის I კვარტალი.

4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის II კვარტალი.

4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის III კვარტალი.

4.1.-I-II-III-IV-.pdf [118.87 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2014 წლის I, II, III და IV კვარტალში

4.2.-2014-IV-.pdf [193.38 Kb] (გადმოწერა: 4) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2014 წლის IV კვარტალი

4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის I კვარტალი

4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2015 წლის I კვარტალში

4.2.-2015-II-.pdf [132.03 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის II კვარტალი

4.1.-2015-II-.pdf [142.39 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2015 წლის II კვარტალში

4.1.-2015-III-.pdf [172.57 Kb] (გადმოწერა: 1) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2015 წლის III კვარტალში

4.2.-2015-III-.pdf [114.12 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის III კვარტალი

4.2.-2015-IV-.pdf [111.39 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2015 წლის IV კვარტალი

4.1.-2015-IV-.pdf [135.18 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2015 წლის IV კვარტალში

4.2.-2016-I-.rar [108.17 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის I-ლი კვარტალი

4.1.-2016-II-.rar [123.35 Kb] (გადმოწერა: 3) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2016 წლის II კვარტალში

4.1.-2016-I-.rar [111.17 Kb] (გადმოწერა: 1) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2016 წლის I-ლი კვარტალში

4.2.-2016-II-.rar [106.88 Kb] (გადმოწერა: 6) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის II კვარტალი

4.2.-2016-III-.rar [106.91 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის III კვარტალი

4.1.-2016-III-.rar [108.92 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2016 წლის III კვარტალში

4.1.-2016-IV-.rar [107.35 Kb] (გადმოწერა: 1) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2016 წლის IV კვარტალში

4.2.-2016-IV-.rar [102.26 Kb] (გადმოწერა: 1) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2016 წლის IV კვარტალი

4.1.-2017-I-.rar [114.26 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2017 წლის I კვარტალში

4.2.-2017-I-.rar [104.15 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის I კვარტალი

4.2.-2017-II-.rar [109.65 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის II კვარტალი

4.1.-2017-II-.rar [107.83 Kb] (გადმოწერა: 2) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2017 წლის II კვარტალში

4.2.-2017-III-.rar [109.65 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის III კვარტალი

4.2.-2017-IV-.rar [105.65 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია 2017 წლის IV კვარტალი

4.1.pdf [119.03 Kb] (გადმოწერა: 0) 4.1. ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის შესახებ 2017 წლის IV კვარტალში